STERNUM – ADRENALS

POOL 1: STERNUM
Gebied: Dorsal-Thorax
Op het midden van de borst
POOL 2: ADRENALS
Gebied:
De magneet wordt boven de bijnieren geplaatst


Pathologies:

  • Polycythemie (erytremie, erytrocytose, hyperglobulie of polyglobulie is een stoornis waarbij het gehalte aan rode bloedcellen (erytrocyten) in het bloed: de hematocriet, te hoog is) bloedafwijkingen, hematologische aandoeningen van het hemoglobine.
  • Wijziging van leukocyten.
  • Hematocriet hyperglobulinemie, polycytemie abnormale toename aantal rode bloedcellen, bloedarmoede en andere bloedziekten.
  • Wanneer dit PAAR associeert met andere paren veroorzaakt het longemfyseem