ROLANDIC FISSURE – ROLANDIC FISSURE

POOL 1: ROLANDIC FISSURE
Gebied: Head
Scheiding frontale kwab - pariëtale kwab. Wordt ook wel medium of diagonale spleet genoemd.
POOL 2: ROLANDIC FISSURE
Gebied: Head
Scheiding frontale kwab - pariëtale kwab. Wordt ook wel medium of diagonale spleet genoemd.


Pathologies:

Trots