PAAR Goiz – behandel protocol

POOL 1: PARIETAL
Gebied: Head
Op het PARIETAL-bot, aan de zijkant van PINEAL
POOL 2: KIDNEY
Gebied: Abdomen-Lumbar and Pelvis-Sacrum
Op de rug, ter hoogte van de valse ribben


Pathologies:

 • Pair Goiz gaat over scan protocol en combinatie micro-organismen. Voor een goede behandeling moeten de hakken van de patiënt bij elkaar liggen.
 • Wanneer een patiënt op een behandeltafel ligt moeten de hakken gelijk liggen zodat u tijdens de behandeling eenvoudig een beenlengte verschil kan waarnemen. Indien u bij een liggende patiënt een beenlengte verschil ziet, moet u met Pair Goiz instructies onderzoeken of dit beenlengte verschil wordt veroorzaakt door een trauma of door een fysieke afwijking in het gestel.
 • Dit behandelprotocol geeft aanwijzing hoe een generaal trauma van een fysiek beenlengte verschil te kunnen onderscheiden. Een beenlengteverschil kan op een trauma duiden en invloed hebben op ziektebeelden als:

Nierproblemen:

 • verandering in afscheiding van urine,
 • moeilijke of pijnlijke urinelozing,
 • niercongestie of urineweginfectie.

Longproblemen:

 • pulmonale congestie (ophoping van vocht in de longen),
 • bronchitis (ontsteking aan de luchtwegen en hoesten met slijm),
 • astma (chronische ontsteking van de luchtwegen, piepen, kortademigheid, benauwdheid op de borst en hoesten),
 • bronchospasme (kramp met vernauwing van de luchtpijptakken),
 • dyspnoe (ademnood)
 • chronische hoest.

Hersen-, psychiatrische- of emotionele problemen:

 • hoofdpijn,
 • migraine,
 • zwaarhoofdigheid
 • vermoeidheid
 • doofheid
 • balans - of evenwicht problemen
 • slapeloosheid
 • tics
 • spierproblemen
 • verminderde mobiliteit
 • gedragsstoornissen

Pair Goiz Protocol

Beenlengteverschil, dan controleren we PARIETAL (of Parotid, Ear, Parathyroid) versus KIDNEY opp

Werkwijze

 • Leg op de nier aan de kant van het kortste been een rode (positieve) magneet, en leg vervolgens een zwarte (negatieve) magneet aan de tegenovergestelde lichaamszijde op de Parietal (Parotid, Ear, of Parathyroid);(PARIETAL sub Parotid, Ear of Parathyroid)
  ... wanneer de hakken niet bij elkaar komen
 • Wijzig de paar diagonaal en keer de polariteit om;
  ... wanneer de hakken niet bij elkaar komen
 • Leg op het kortste been ADDUCTOR zwart – SCIATIC NERVE rood,
  ... wanneer de hakken niet bij elkaar komen: markeer dan het verschil in beenlengte op de hak van het langste been

Start daarna de behandeling met depolariseren van het lichaam

 • Magneetstaaf met groen omhoog 5 seconden links van het borstbeen leggen, daarna magneetstaaf 180 graden draaien met groen omhoog en 5 seconden aanhouden
 • Magneetstaaf onder linkerborst verplaatsen met groen naar links en 5 seconden laten liggen, daarna magneetstaaf 180 graden draaien met groen naar rechts en 5 seconden aanhouden
 • Magneetstaaf naast de borst en linker arm laten zakken (met groen naar beneden) en 5 seconden wachten, magneetstaaf 180 graden draaien met groen naar boven en 5 seconden aanhouden.

Behandelprotocol

Vervolg behandeling via INDEX of via Zone POLE 1

Pool 1 wordt altijd met een zwarte (negatieve) magneet gescand

 • Indien het rechterbeen korter dan het linkerbeen wordt, plaats een zwarte magneet op Pool 1 , of
 • indien het rechterbeen langer dan het linkerbeen wordt, plaats een rode magneet op Pool 1.
  • Scan omgeving POOL1 waar de hak de grootste afwijking heeft
 • Plaats aanvullend een complementaire magneet op Pool 2
  • Indien deze positie van Pool 2 onbekend is zoek dan een positie waarmee de hakken gelijk liggen.
  • Scan omgeving POOL2 waar de hakken het snelst gelijktrekken

Start behandeling en controleer vervolgens alle PAREN

Patiënt eerste maal consult dan detox en balans herstellen

 • Detox LIVER - LIVER, LIVER - KIDNEY r, KIDNEY - KIDNEY
 • Balans RACHIDIUM BULB - LUMBAR 3-4, THYMUS – RECTUM, SUPRASPINATUS – SUPRASPINATUS
 • 25 minuten laten liggen

PAAR typen

Special
 • orgaandisfunctie niet-glandulair die niet veroorzaakt zijn door pathogenen
Dysfunctional
 • Disfunctionele stoornissen in hormonale afscheidingsklieren
Reservoirs
 • Plaatsen waar micro-organismen voor onbepaalde tijd accumuleren, in afwachting van de opportuniteit om naar orgaanweefsel te migreren en pathogene te kunnen worden.
 • Wanneer de therapeut een reservoir paar in evenwicht brengt, zou hij / zij ook de paren moeten controleren die overeenkomen met dit type micro-organismen, voor het geval dat deze paren uit balans zijn.
 • Wanneer de therapeut een micro-organisme paar in evenwicht brengt, moet hij / zij ook alle micro-organisme gerelateerde reservoirs controleren.
Tijdelijke paren
 • Deze worden veroorzaakt door fysiek trauma. Het plaatsen van een negatieve magneet in het trauma-gebied en een positieve magneet in de nier aan dezelfde kant van het lichaam, brengt deze paren in evenwicht.
Complexe paren
 • Complex, agressieve en moeilijke pathologieën die slechts met 1 paar behandeld worden
Complementaire paren
 • Paren die in relatie met de actieve paar onderzocht moeten worden
Pathogene paren
 • Paren die zich richten op een zelfde disfunctie of micro-organisme

Waar een behandelaar zich aan moet houden en moet weten

 • De therapeut moet altijd alle PAREN controleren zonder zich door symptomen of diagnoses te laten leiden
 • De therapeut mag geen ziekteverwekkers die hij heeft aangetroffen specificeren, noch diagnosticeren als hij geen arts is. Het enige belangrijke is het opnieuw in evenwicht brengen van PAREN die uit balans zijn.
 • Magneten genezen niet. Zij herstellen de zuurbalans met als bijdrage dat het immuunsysteem of de intelligentie van het systeem de gezondheid terug kan brengen
 • Wanneer de patiënt zwanger is mag u geen magneten plaatsen in het gebied van UTERUS-OVARY
 • Plaats geen magneten binnen een straal van van 20 cm bij een pacemaker of andere elektronische instrumenten
 • NOOIT de rode magneet (rood zichtbaar) op een tumor leggen. Gebruik alleen magneten van biomagnetisme.nl
 • Ingeval van chemotherapie, radiotherapie, of lage gemoedstoestand ligt het functioneren van cellen buiten de normale werking werking van het intelligente systeem.
 • onderzoek vermelde paren met buitengewone belangstelling en zoek in het gebied van de tumor naar samenwerkende micro-organismen:
  https://www.biomagnetisme.nl/product-tag/tumor/


Transmision routes:

Micro-organismen en tumoren

 1. Virus veroorzaakt schade aan de cel membraam
 2. Vestigingsplaats van de bacterie is belangrijk t.o.v. virus
 3. Bacterie veroorzaakt een langzame groei van de tumor
 4. Een schimmel versnelt de groei van de tumor
 5. Mycobacterium Leprae verhoogt de kwaadaardigheidsfactor
 6. Pseudomonas en Chlostrydium stimuleren uitzaaiing
 7. Parasieten bespoedigen celdood van weefsel (necrose)

Etiologische classificatie van kanker

 1. Virus + virus > infiltreer
 2. Bacteriën > exsudaat
 3. Virus + Bacterie > cyste of poliep
 4. Bacterie + Bacterie > abcess
 5. Bacterie + Bacterie + Virus > dysplasie
 6. Bacterie + Bacterie + Bacterie + Virus >, of Bacterie + Bacterie + Schimmel + Virus > benigne neoplasma
 7. Zelfde als punt 6., maar is 1 van de aangetroffen paren gerelateerd aan Mycobacterium lepromatosis > maligne neoplasia of echte kanker
 8. Pseudomonas aeruginosa - Clostridium difficile - Clostridium botulinum - Clostridium tetani > Metastasen
 9. Parasiten > Necrosis