DIAPHRAGMATIC RIM – DIAPHRAGMATIC RIM

POOL 1: DIAPHRAGMATIC RIM
Gebied: Dorsal-Thorax
Links, tussen COASTAL en TIP OF PANCREAS. Tegenover de COSTAL MARGIN
POOL 2: DIAPHRAGMATIC RIM
Gebied: Dorsal-Thorax
Links, tussen COASTAL en TIP OF PANCREAS. Tegenover de COSTAL MARGIN


Pathologies:

  • Trypanosomiasis of ziekte van Chagas.
  • True diabetes.
  • Hematologische problemen, bloedarmoede of onwaar leukemie.
  • Valse longontsteking of long falen.
  • Hart-en vaatziekten, hartfalen, septische pericarditis, het activeert de pericardholte.
  • Nierfalen.
  • Leverfalen


Transmision routes:

Insects, fleas, ticks, lice, etc,