COSTAL – COSTAL

POOL 1: COSTAL
Gebied: Abdomen-Lumbar and Pelvis-Sacrum
Vanaf de oksel naar beneden ter hoogte van de zwevende ribben
POOL 2: COSTAL
Gebied: Abdomen-Lumbar and Pelvis-Sacrum
Vanaf de oksel naar beneden ter hoogte van de zwevende ribben


Pathologies:

 • Systemische lupus erythematosus (SLE) SLE wordt beschouwd als een “multi-orgaan” auto-immuunziekte, waarbij dus meerdere organen aangetast kunnen zijn.
 • Septische pleuritis
  1. is een besmettelijke ontsteking aan het borstvlies rondom de longen en aan de binnenkant van de thorax, de pleura.
  2. Dit kan door een virus of een bacteriële infectie komen of door directe irritatie van de pleura.
 • Cauda Equina syndroom, beschadiging van de zenuwwortels onderin rug
 • Verhoogde bloeddruk in de longen, ademhalingsproblemen.
 • Indien zich vocht tussen de longvliezen ophoopt, wordt dit natte pleuris genoemd. Dit pleuravocht kan geïnfecteerd raken, waarbij een ophoping van pus ontstaat.
 • Simuleert soms herpes-1.
 • Middenrif problemen.
 • Laryngaal (klank door adem) en bronchiale symptomen,
 • Nierinsufficiëntie.
 • Bronchitis en longontsteking.
 • Onvruchtbaarheid, er zijn vele oorzaken van onvruchtbaarheid, met inbegrip van wat die de medische interventie kan behandelen.
 • Huid, urinewegen en longinfecties.
 • Gezwollen benen.
 • Huid degeneratieve aandoening, ware systemische erythematosus lupus, gezichtspigmentatie (vlinder).


Transmision routes:

Birds, Rodents, Animal droppings or urine,