Escherichia coli

Pathogen

Hoewel Escherichia coli (E. coli) onder normale omstandigheden geen ziekte veroorzaakt bij de mens, is het de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties, maar kan ook zowel binnen als buiten de darm infecties veroorzaken.

EHEC is een groep van E. coli die diarree, hemorragische colitis (kan ernstige schade aan de nieren veroorzaken) en hemolytisch-uremisch syndroom (HUS – bloedarmoede door een tekort aan bloedplaatjes) kunnen veroorzaken doordat ze een aantal specifieke virulentie kenmerken hebben en zogenaamde ‘shigatoxinen’ (stx) produceren. Deze E. coli stammen worden daarom ook shiga-toxine producerende E. coli (STEC) genoemd. Shigatoxinen zijn cytotoxinen die grote gelijkenis vertonen met het toxine van Shigella dysenteriae.

Transmissie geschiedt vooral via consumptie van besmet rundvlees, maar ook van door feces besmet water, rauwe groenten zoals sla en (rauwe) melk.


TitlePar type -Pathogen
BODY OF PANCREAS – KIDNEY rBacterium -Escherichia coli
BODY OF PANCREAS – LIVERBacterium -Escherichia coli
INDEX – INDEXReservoir -Escherichia coli
THYMUS – LIVERBacterium -Escherichia coli